1. Polen bezet en opgedeeld

1. Polen bezet en opgedeeld

Op 23 augustus 1939 tekenden Nazi Duistland en Sovjet Rusland een niet aanvalsverdrag, bekend onder de naam 'Molotov-Ribbentroppact'. ‘Hierin regelde ze de verdeling van Oost-Europa en de deling van Polen.

Door dit ‘niet-aanvalspact’ was Hitler verzekerd van Stalins steun bij de Duitse inval van Polen op 1 september 1939, waarmee de Tweede Wereldoorlog begon. De Sovjet-Unie viel op 17 september vervolgens vanaf de andere kant aan. Snel daarna, op 22 september 1939, hielden de Sovjets en Duitsers in Brest-Litovsk een overwinningsparade: Polen is opgedeeld.

Het derde stuk Polen, het Generaal-gouvernement, kwam ook onder nazi-regime en werd geleid door de oorlogsmisdadiger Hans Frank, bijgenaamd ‘de slachter van Polen’. Deze bijnaam was het gevolg van het schrikbewind van de Duitsers. Iets waaraan ook de Russen zich schuldig maakten in het oosten.

Meer weten?

No Comments Yet.

Geef een reactie