Vertraging van de economische groei in Polen

Vertraging van de economische groei in Polen

Jaren achter elkaar is de Poolse economie qua groei een van de best presterende geweest binnen de Europese Unie. Daarmee was het een aanjager van de welvaartsgroei en gaf het de regering ruimte voor de sociale plannen zoals het verlagen van de pensioenen en de extra kindertoeslag voor grotere gezinnen. Volgens deze analyse van ING vertraagd deze groei en zijn de vooruitzichten ook ongunstig.

De cijfers

Was de economische groei op jaarbasis nog 5,2% in 2018, afgelopen jaar lijkt deze uit te komen op 4.0% en op kwartaalbasis, Q4 van 2019, was de groei 'slechts' 3.0%. 'Slechts' want in Nederland haalde we over het hele jaar 2018 2,8% en 2019 2,6% volgens de miljoenen nota.

Hoewel investeringen in die periode leken toe te nemen, valt op dat in het vierde kwartaal de consumenten bestedingen lager uitvielen en er meer gespaard werd.

De Poolse economie heeft weinig banden met Azie waardoor de handelsoorlog met de VS geen impact heeft. De belangrijkste afzet markt is de EU en waar in de productiesectoren Duitsland minder presteerden bleef dit in Polen wel op peil.

De vooruitzichten

Opvallend is het vooruitzicht van de ING-economen.

De verwachting is dat uitgaven door consumenten verder afnemen al kunnen de sociale programma's en de verhoging van het minimum loon dit nog wat compenseren maar een stimulans zoals in 2016 is niet te verwachten.

De investeringen vanuit EU fondsen in infrastructuur zijn fors afgenomen nu deze programma's over hun hoogte punt heen zijn. Verder tonen onderzoeken aan dat de private sector terughoudend is met investeringen. Daarbij komen de toenemende arbeidskosten door het stijgende minimumloon en ook de arbeidsschaarste. Daarmee zijn de economen van de ING met name voor de eerste helft van 2020 minder positief.

Reacties zijn gesloten.