Tag Archives: Arbeidsmigratie

Tekort aan verplegend personeel

Tekort aan verplegend personeel Als wij op deze website schrijven over een te kort aan verplegend personeel ligt het voor de hand om te denken dat personeel uit Polen bijspringt om in Nederland gaten op te vullen. Dat zou kunnen maar in dit geval gaat het echt om een ander perspectief, net als enige tijd…
Lees meer

Arbeidsmigratie in de fruitpluk, een ander perspectief

Arbeidsmigratie in de fruitpluk, een ander perspectief Polen is een grote speler in Europa als het aankomt op de productie van fruit. Zie onderstaande tabellen van Eurostat. Een derde van het areaal een Appelbomen in de EU staat in Polen volgens deze statistiek: En ook kijkend naar Fruit en zacht fruit in meer algemene zin…
Lees meer

Een derde Poolse werknemers na 5 jaar nog in Nederland

Een derde Poolse werknemers na 5 jaar nog in Nederland Onder deze titel publiceerde het CBS een nieuwsbericht naar aanleiding van hun rapport 'Poolse werknemers in Nederland' (in PDF). In dit rapport presenteren ze de resultaten van een onderzoek naar Poolse migranten die in 2011 naar Nederland kwamen. Vijf jaar later is een derde nog…
Lees meer

Een toekomst in Nederland

Een toekomst in Nederland Op 24 april publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau de resultaten van een onderzoek onder ruim 1000 Polen die zich na 2004 inschreven bij gemeenten in Nederland. Het aantal neemt toe Opvallend is dat het migratiesaldo (dus de Polen die komen minus de Polen die teruggaan) sinds die tijd altijd positief…
Lees meer