Intersekse Poolse held uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog – Kazimierz Pułaski

Er streden meerdere Polen mee in de Amerikaanse Onhankelijkheidsoorlog. De generaal Kazimierz Pułaski (Casimir Pulaski in het Engels) was intersekse. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van zijn skelet. Vanwege zijn strijd voor vrijheid in Polen en de VS wordt de generaal, die sneuvelde in 1777, gezien als een oorlogsheld. Details van het verhaal zijn te zien in de documentaire ‘America’s Hidden Stories: The General Was Female?’ van Smithsonian Channel die deze dagen op TV is.

Het verhaal van de ontdekking dat de generaal intersekse was, is uitgebreid na te lezen op de site van Arizona State University. We geven een korte samenvatting.

Wie is Kazimierz Pułaski?

Kazimierz wordt geboren in 1745 in Warschau in het Pools-Litouws Gemenebest. Nadat hij zich heeft ingezet voor de Poolse onafhankelijkheid emigreert hij zoals zo velen van de Poolse adel naar Frankrijk. Daar ontmoet hij Benjamin Franklin die hem overhaalt naar Amerika te komen om daar mee te strijden in de Onafhankelijksoorlog. Zijn verdiensten zijn de reogranisatie van de cavalerie en de redding van George Washington tijdens de Slag bij Brandywine. Hij raakte gewond bij het doorbreken van de belegering bij Savannah waarna hij een paar dagen op 11 oktober 1979, 34 jaar oud overlijd.

Zijn skelet

De resten van de generaal worden bijgezet onder een monument dat ter ere van hem in 1854 wordt opgericht. Als dit in de jaren negentig wordt afgebroken komen de resten weer te voorschijn. Op dat moment raakt Charles Merbs, forensisch antropoloog betrokken. Als hij de resten mag gaan bekijken krijgt hij te horen: "Go in and don’t come out screaming.". Hij ziet gelijk waarom, de skeletresten zijn overduidelijk vrouwelijk. Dit is vooral te zien bij het bekken maar ook de kaaklijn.

Go in and don’t come out screaming.

Het bekken vertoonde geen sporen van bevallingen. Iets wat bij een vrouw van in de dertig voor die tijd wel verwacht mag worden.

Sporen

Toch zijn er aanwijzingen dat het skelet wel degelijk toebehoort aan de generaal. Zo is er een vergroeiing op de schedel die correspondeert met de schaduw onder zijn linker oog op het portret van Pułaski en vertoont de rechterhand sporen van de verwonding die de generaal opliep tijdens zijn strijd met de Russen in Polen.

Ook is aan het skelet af te lezen dat de persoon veel paard heeft gereden en aan de schouder is te zien dat de eigenaar regelmatig de arm hoog hield of met kracht liet neerdalen. Het was in die tijd gebruik om met het sabel op het hofd van de tegenstander in te slaan. Het artikel refereert eraan dat hier de hoge zwarte bontmutsen vandaan komen die de Engelse soldaten, zoals de wacht bij Buckingham Palace, dragen boven hun rode tenue.

Verder valt op dat op een paar kiezen na alle tanden zijn verdwenen. Mogelijk dat deze geroofd zijn voor het gebruik in kunstgebitten wat toen gebruikelijk was.

DNA-test

Met behulp van DNA onderzoek wordt een verwantschapstest gedaan met een nazaat van de generaal. In eerste instantie geeft deze geen uitsluitsel maar als later de technieken verbeteren is inderdaad duidelijk dat het skelet een verwantschap vertoont met de nazaat waarmee vast is komen te staan dat het vrouwelijke skelet inderdaad de generaal toebehoort. Aangezien de generaal ook manlijke trekken heeft zoals bijvoorbeeld gezichtsbeharing, moet er sprake zijn van intersekse. De generaal had zowel manlijke als vrouwelijke lichaamseigenschappen.

Als kind is hij als jongen gedoopt. Wel is opmerkelijk dat hij wegens een zwak gestel thuis gedoopt is en niet in het openbaar zoals toen gebruikelijk was voor kinderen van de adel. Mogelijk dat bij de geboorte twijfel was over zijn geslacht. Hij groeit in ieder geval op al s een jongen en wordt officier in het leger. Pułaski is nooit getrouwd.

Zoals de onderzoeker Merb het zegt: “I don’t think, at any time in his life, did he think he was a woman. I think he just thought he was a man, and something was wrong. He had some kind of defect or something. Back in those days they just didn’t know.”

Afbeelding via Wikipedia.

Reacties zijn gesloten.