Polen 15 jaar in de EU: Het sentiment nu

Polen 15 jaar in de EU: Het sentiment nu

Op 1 mei 2004 kwamen tien nieuwe leden bij de EU waaronder Polen. Hoewel op politiek niveau de relatie tussen de EU en Polen misschien stroef verloopt, is 'de Pool in de straat' volgens recent onderzoek nog zeer betrokken bij de EU.

Het Poolse onderzoeksbureau CBOS publiceerde een nieuwsbrief met daarin de uitslag op twee vragen. Er van uitgaande dat de steekproef representatief is, zijn dit de resultaten:

Zou Polen beter af zijn zonder EU?

"Als Polen geen lid was geworden van de EU, zou het land nu dan bter of slechter af zijn?" is ruwweg de vertaling van de eerste vraag: Drie kwart van de ondervraagden geeft aan dat Polen dan slechter af zou zijn. 11% vindt het lastig om te zeggen en 8% denkt dat het geen verschil maakt. Slechts 7% denkt dat Polen dan beter af zou zijn.

Rysunek 1

Hoe voelt u zich: Pool of Europeaan?

Voor de eerste keer in het CBOS-onderzoek verklaart meer dan de helft van de Polen (56% in totaal) dat ze Europeanen zijn. Andersom, voor het eerst geeft minder dan de helft aan zich exclusief Pools te voelen.

Rysunek 2

De relatie tussen de EU en Polen?

Eerder dit jaar, in januari, verschenen de resultaten van een ander onderzoek. Daarin gaf 56% aan dat ze de EU steunen in de wijze waarop ze de regerende PiS-partij aanspreken op het handhaven van de rechtstaat. Dit is een kanteling ten opzichte van een jaar geleden toen een 53% nog pleitte dat de EU zich niet zou bemoeien met 'interne aangelegenheden'.

Details via bijvoorbeeld Emerging-Europe.com

Reacties zijn gesloten.