Category Archives: Economie

Ondernemen in Polen – Ronde tafel met ondernemers

Op de Google+ pagina van ING was eerder vandaag een 'hang out', een virtuele ronde tafelbijeenkomst over ondernemen in Polen.

Van dit ronde tafelgesprek is een opname gemaakt die terug te kijken is op YouTube zoals te zien is bij dit bericht. Hieronder de belangrijkste punten uit deze 40 minuten durende video.

Kernpunten over de economie:

 • Een groeiende economie:  Polen behoort binnen de EU qua groei tot de koplopers;
 • De middenklasse met toenemende bestedingsruimte;
 • 38 miljoen consumenten met een relatief hoge internetpenetratie en online aankoop en de groeiende penetratie van smartphones;
 • De rol van economische zone's waar bedrijven afhankelijk van hun investering of personeelskosten bepaalde vrijstellingen kunnen krijgen;
 • Hoog opleidingsniveau dus kansen voor R&D;
 • Over het algemeen lager liggende loonkosten maar ook schaarste in sommige expertises wat loonkosten opdrijft.

Typerend voor Poolse (ondernemens)cultuur:

 • Algemene observatie: In Nederland weten weinig  van de Poolse geschiedenis (we, Polen in beeld doen, ons best om dat te veranderen);
 • De drive om vooruit te gaan en gericht op (West) Europa;
 • De man - vrouw verhouding:
  • Er wordt een hoffelijkheid tegenover vrouwen verwacht;
  • Veel meer vrouwen in topposities;
 • De hiërarchische verhouding in organisaties waardoor ook niet altijd gelijk openheid is in de communicatie. Dit maakt doorvragen nodig;
 • De vaak formele en administratieve werkwijze van de overheid;
 • De over het algemeen goede beheersing van het Engels.

Tips tot slot

En nog enkele tips die aan het eind meegegeven worden:

 • Zorg voor een goede partner;
 • Begrijp het gunningsproces en de daarbij behorende lokale normen;
 • Besteed van te voren voldoende tijd aan onderzoek (vanuit Nederland) voordat je begint.

Poolse kledingketen succesvolle groeier

In Nederland kennen we H&M of Zara als internationale kledingketens. In Polen is er voor beide merken, en dus ook voor de daar aanwezige C&A, een geduchte lokale concurrent in de vorm van het concern LPP. Dit concern maakt nu ook de stap de grens over. LPP - Reserved en anderen Groeiambities LPP groeit snel. Sinds…
Lees meer

Poolse kinderen doen het goed op de basisschool

Poolse kinderen doen het goed op school Deze titel kon enige tijd geleden staan boven krantenberichten over een rapport van het SCP. Toch was de teneur van de artikelkoppen een andere, namelijk dat ‘Poolse kinderen een risico lopen op uitval’. In dit artikel staan we stil bij het rapport en de wijze waarop de pers…
Lees meer

Het zelfvertrouwen van ‘Booming Polen’ – Reportage Nieuwsuur

In een reportage van ongeveer acht minuten staat Nieuwsuur stil bij Polen als nieuwe dominante speler in Europa.

Het Poolse succes

In vijf jaar tijd een groei van de economie van 20% terwijl de rest van de EU stilstaat. Eén van de resultaten van de shock therapie: De verandering van plan-economie naar een vrije markt economie direct na de val van het communisme. Hoewel dit niet voor iedereen pijnloos verliep plukt het land hier nu de vruchten van.

Zo is Polen nu één van de belangrijkste spelers op het Europese toneel aldus Nieuwsuur.

Slim investeren leidt tot zelfvertrouwen

Met genoemde groeicijfers komt ook het zelfvertrouwen. Of dit nu gaat over de samenwerking met Duitsland die zich meer op Polen richt dan op de traditionele partner Frankrijk in het westen of de houding ten opzichte van Rusland.

Een mooie uitspraak van Pawel Swieboda van een Europese denktank:

Rusland keert terug naar een 19de eeuwse vorm van politiek bedrijven. Dit staak haaks op de Europese waarden. Europa probeert een pascifistische wereldmacht te zijn in een wereld vol haaien. Dat moet veranderen. Misschien zijn wij wel post-modern maar de rest van de wereld niet.