fbpx

Lezing bevrijding van West Brabant door de Poolse troepen

Lezing bevrijding van West Brabant door de Poolse troepen

Op donderdag 9 jan. 2020 om 20.00 u (inloop 19.30 u) verzorgt HKK Op ’t Goede Spoor in Buurthuis ’t Schooltje Carmelietenstraat 56 te Waspik een lezing over de bevrijding van West Brabant door de Poolse troepen door Frans Ruczynski. De heer Ruczynski is de zoon van een Poolse strijder uit de 2e wereldoorlog, woont in Breda en zal in zijn lezing proberen antwoord te geven op vragen die in onderstaande toelichting gesteld worden. Hij is ook voorzitter van het Generaal Mazcek Museum in Breda.

Tekst op basis van de uitnodiging van HKK Op ’t Goede Spoor

75 jaar vrijheid

Het is alweer 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetters. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er is al veel geschreven over hoe dat verlopen is.

Het waren vooral de Canadezen en de Schotten aan wie wij hier in ons heemgebied onze bevrijding te danken hebben gehad. Toch wordt vaak vergeten dat ook de Poolse troepen een belangrijk aandeel hebben gehad in de strijd om de bevrijding van Brabant.

Hoewel zij, komende vanaf België, vooral strijd geleverd hebben in West-Brabant (bevrijding Breda, Moerdijk, Made, Drimmelen, Ter-heijden), hebben zij ook een belang-rijk aandeel gehad in de strijd om de Overdiepse Polder nabij het Kapelsche Veer (foto bij bericht toont monument bij het veer). Een strijd die vanaf begin december 1944 tot 31 jan. 1945 duurde. Dit terwijl heel Brabant al was be-vrijd. Het had alles te maken met het Ardennenoffensief, dat de Duitsers hadden ontketend rond Kerstmis 1944. De Overdiepse Polder was daarbij aangewezen als springplank voor de Duitsers om snel de Maas over te kunnen steken richting Antwerpen.

Na de bevrijding van onze regio speelden de Polen ook in ons heemgebied een belang-rijke rol. Zo gaf bv. een Poolse commandant opdracht om het gehele gebied langs de Maas vanaf Heusden tot en met Bokhoven te evacueren.

De vragen die beantwoord worden

Maar waarom is er zo weinig bekend over het aandeel dat de Polen hierbij hebben geleverd? Hoe is het mo-gelijk dat een bezet land als Polen voor de bevrijding van Brabant zoveel heeft betekend?

Later, na de bevrijding, zijn veel Poolse oud-strijders uitgezworven over de gehele wereld en niet naar huis gegaan. Waarom niet? De Canadezen en Amerikanen deden dat juist wel.

Ook niet leden welkom!

Ook nu weer zijn niet-leden van harte welkom, maar voor hen geldt een entreeprijs van
€ 3,50.
Wij hopen vele geïnteresseerden te mogen verwelkomen bij deze boeiende lezing!
Het bestuur van Hkk “Op ’t Goede Spoor” Waspik.

Reacties zijn gesloten.