Disabling the Iron Curtain: an Alternative Perspective on (Central) Europe

Disabling the Iron Curtain: an Alternative Perspective on (Central) Europe

Op vrijdag 14 december houdt Monika Baár haar inaugrule rede aan de Universiteit van Leiden. De titel van haar rede is 'Disabling the Iron Curtain: an Alternative Perspective on (Central) Europe'. Deze lezing is ook toegankelijk voor het publiek met interesse in dit onderwerp.

Over de lezing

Het IJzeren Gordijn is een sterke en hardnekkige metafoor in de geschiedenis van Europa. Is dit ook terecht? In haar inaugurele rede wil Monika Baár beargumenteren dat het tijd is om voorbij te gaan aan deze beelden uit de Koude Oorlog.

Ze kiest hiervoor een verrassend standpunt door te kijken vanuit het perspectief van een specifieke en onderbelichte groep: mensen met een handicap. Vanuit de alternatieve perspectief laat Monika zien dat wat mensen verbond aan weerszijde van het IJzeren Gordijn veel belangrijker was dan wat ze verdeelde.

Over de spreekster

Monika Baár is gepromoveerd in de moderne geschiedenis aan de universiteit van Oxford (2002) en had vervolgen twee jaar een postdoctorale fellowship Max Planck Instituut voor de Geschiedenis van de Wetenschap in Berlijn en een tweejarige Teaching Fellowship aan de Universiteit van Essex.

Daarnaast was ze ook verbonden aan de Centro Incontri Umani, Ascona (Zwitserland), de Vrije Universiteit Berlijn, het Institute for Advanced Study in Edinburgh, Collegium Budapest en het National Humanities Center, Canberra.

Van 2009 tot 2015 was Monika Rosalind Franklin Fellow aan de Universiteit van Groningen waarna ze in 2015 toetrad tot het Instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. In juni 2017 werd zij benoemd tot de houder van de speciale leerstoel voor Centraal-Europese Studies aan het Leids Instituut voor Geschiedenis van Leiden.

Monika is ook betrokken bij het Central and East European Studies Center waarmee we samenwerkte aan de lezing van Adam Zamoyski.

Details lezing en registratie

De lezing is vrijdag 14 december, van Academiegebouw, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden.

Via deze pagina van de universiteit kan u zich aanmelden voor de inaugurele rede van Monika.

 

Reacties zijn gesloten.