Poolse bevrijders van Nederland

Poolse bevrijders

Welkom op onze pagina over de Poolse bevrijders. In de Tweede Wereldoorlog vochten Poolse militairen aan de kant van de geallieerden om hun land te bevrijden van de bezetting door Nazi Duitsland.

Polen zelf in de Tweede Wereldoorlog

In twee artikelen beschreven we op hoofdlijnen de Poolse geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deel 1 van het begin toen Duitsland en Rusland in september 1939 het land verdeelden tot en met de zomer van 1944. In deel 2 belichten we de voor Polen belangrijke opstand in Warschau en hoe ze speelbal werden van de internationale politiek.

De weg naar hun vrijheid

De weg naar hun vrijheid leidde in veel gevallen via Groot Brittannië. Daar sloten zij zich aan bij verschillende legeronderdelen om mee te vechten. Als eerste vonden zij hun weg naar de luchtmacht.

Poolse bommenwerper van 305 Squadron (bron Wikipedia)

In een artikel naar aanleiding van de berging van een bommenwerper uit de Tweede Wereld oorlog belichtten we de rol van de Polen in de luchtmacht.

Veel Polen doorkruisten op weg naar de vrijheid grote delen van Europa en het Midden Oosten. In één artikel stonden we stil bij twee van deze reizen van Poolse bevrijders.

Vanuit Groot Brittannië vochten ze ook voor de bevrijding van Nederland. Bekend is hun rol bij de bevrijding van Breda onder aanvoering van de bekende Generaal Maczek.

"Voor uw en onze vrijheid"

Wapenspreuk van de pantserdivisie van Generaal Maczek

De Poolse parachutisten trainden in Groot Brittannië om ingezet te worden bij de bevrijding van hun eigen land. Ze werden echter ingezet bij de bevrijding van Nederland tijdens operatie Market Garden. In ons dossier Driel 44 staan we uitgebreid stil bij hun belangrijke bijdrage.

Naast de bijdrage in Nederland waren Polen ook actief in het zuiden van Europa en vochten ze mee bij de bevrijding van Italië en leverden ze de beslissende slag bij Monte Cassino onder aanvoering van Generaal Anders. Ook aan het Oostfront en op zee waren ze actief en niet in de laatste plaats natuurlijk met verzet in eigen land.

Na de oorlog

Helaas betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog voor veel van de Poolse bevrijders niet dat ze terug konden naar het eigen land. Polen was inmiddels onder een communistisch bewind gekomen en de Polen die meevochten aan het westfront liepen in Polen kans om vervolgd te worden. Veel Polen bleven dan ook in Groot Brittannië of bijvoorbeeld Nederland. Daarmee vormen de Poolse veteranen en hun families een van de diverse 'Poolse groepen' in Nederland.

Pas na de val van het communisme in 1989 was de weg vrij naar Polen en ontstond ook in Polen de ruimte om de rol van deze veteranen te gedenken en ze te eren.

Deze verering dreigt bij huidige rechtse groeperingen door te slaan in het toe-eigenen van personen of symbolen voor een boodschap van nationalisme waar de Poolse bevrijders juist tegen vochten.

De afbeelding boven dit bericht toont van links naar rechts  de symbolen van:

  • de Pantserdivisie van Maczek
  • de Poolse luchtmacht
  • de Parachutistenbrigade