Glaskunst en de (culture) verschillen tussen Polen en Nederland

Glaskunst en de (culture) verschillen tussen Polen en Nederland

Van 25 februari tot en met 29 maart houdt galerie Pulchri een expositie met glaskunst van de kunstenaar Marcin Karwiński. Op de tentoonstelling Het is niet alles goud… illustreert glaskunstenaar Marcin Karwiński verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Polen aan de hand van spreekwoorden.

Goud...

Centraal staan Nederlandse spreekwoorden met het woord goud: een verwijzing naar de Gouden Eeuw en de glaskunst in die tijd, waar de kunstenaar technieken en motieven uit put.

Tijdens de expositie houdt de kunstenaar – die zelf afkomstig is uit Polen – vier lezingen waarin hij vertelt over zijn leven en inspiratiebronnen, cultuurverschillen en integratie.

Glaskunst als metafoor voor cultuur en maatschappelijke opvattingen

De tentoonstelling bestaat uit glaskunstobjecten van Marcin Karwiński uit de jaren 2004 – 2016. Dit is de periode waarin hij uit Polen naar Nederland kwam en hier zijn leven als glaskunstenaar voortzette. Alle getoonde glaskunst vertelt de toeschouwer iets over de verschillen die hij als kunstenaar tijdens zijn migratie ondervond in denkwijze, cultuur en maatschappelijke en artistieke opvattingen.

Gebruikte technieken

Bij het maken van de sculpturen zijn uitsluitend koude bewerkingstechnieken toegepast. Stukjes glas zijn aan elkaar gelijmd en met de hand geslepen tot de uiteindelijke vorm. De Karwiński vermijdt bewust de oven en werkt met gerecycled glas om het milieu niet te belasten. Door te kiezen voor dezeoplossing wil hij benadrukken dat glas een bijzonder materiaal is, dat ook zonder smeltproces tot een kunstobject kan worden getransformeerd.

Wat de objecten ook bijzonder maakt, is de toepassing van oude ambachtelijke glasbewerkingstechnieken. Marcin Karwiński hanteert technieken en motieven uit vroeger tijden, zoals gravures aan de achterzijde van een spiegel. Dit respect voor traditie is typerend voor zijn land van herkomst. Door oude technieken te benutten in hedendaagse objecten laat de kunstenaar zien dat zijn band met Polen ook na zijn migratie onverminderd sterk is.

Lezingen: Glaskunst, cultuur en geschiedenis

In vier lezingen vertelt Marcin Karwiński over zijn leven en inspiratiebronnen, cultuurverschillen en integratie. De lezingen beginnen om 15:00.

Eerste lezing: Land van herkomst (4 maart 2017)

Marcin Karwiński is afkomstig uit Wrocław, een stad in het zuiden van Polen, in de streek Neder-Silezië. Het land van herkomst bepaalt in sterke mate wat mensen belangrijk vinden in kunst. In Poolse kunst domineert ambacht als belangrijkste waarde. In Nederlandse kunst domineert conceptualisme en commercie.

Ambacht en conceptualisme zijn twee uitersten binnen de kunstfilosofie. Deze uitersten vormen de basis voor het debat tijdens deze lezing. De kunstenaar nodigt u uit om aan de hand van de geëxposeerde objecten te bespreken welke verschillen en overeenkomsten er bestaan tussen de Poolse en Nederlandse kijk op kunst.

Tweede lezing: Spreekwoorden (11 maart 2017)

Op de tentoonstelling is glaskunst van te zien van Marcin Karwiński die overeenkomsten en verschillen tussen Poolse en Nederlandse spreekwoorden illustreren. We denken misschien dat spreekwoorden identiek zijn, maar hun betekenis en oorsprong kunnen per taal aanzienlijk verschillen.

De culturele, ideologische en maatschappelijke diversiteit tussen taalgebieden is groot. Uitgangspunt voor de discussie tijdens deze lezing is hoe deze variatie tot uitdrukking komt in kunst.

Derde lezing: Inspiratie (18 maart 2017)

Om als kunstenaar inspiratie op te doen in een constant veranderende omgeving is het nodig te onderzoeken hoe identiteit en kennis in de loop der tijd hebben ontwikkeld. Boeken zijn bij deze zoektocht onmisbaar. Gespecialiseerde boeken over de geschiedenis van het glas zijn vrij zeldzaam maar bieden objectieve informatie over nieuwe en oude glastechnieken. Ze helpen de individuele beleving van het glasbewerkingsproces te relativeren.

Karwiński vertelt tijdens deze lezing over de inspiratie die hij uit boeken haalt. Ook gaat hij terug naar zijn afstudeertijd, toen hij archief- en archeologisch onderzoek verrichte naar de glasblazerij Josephinnenhütte*. Tijdens de lezing wordt duidelijk hoeveel inspiratie je kunt putten door je te verdiepen in de geschiedenis van het ambacht.

*) Redactie: Josephinnenhütte, in Szklarska Poręba op de grens met Tsjechië in Neder-Silezië. Silezië ligt nu overwegend in Polen, op de grens met Tsjechië en Duitsland. Het gebied kent echt een geschiedenis waarbij het afwisselend onderdeel uitmaakt van het Poolse en Duitse rijk. De Duitse naam van het plaatsje is Schreiberhau. Na de tweede wereld oorlog werd het definitief Pools. Een gebied wat zeker het bezoeken waard is.

Schreiberhau 02.jpg

Vierde lezing: Leven en kunst (25 maart 2017)

In deze lezing vertelt de kunstenaar over zijn handicap (slechthorendheid). Hij ervaart die beperking als barrière, maar ziet het ook als een uitdaging om elke dag weer door te gaan en in slechte tijden kunst te blijven maken.

Tijdens deze lezing laat Marcin Karwiński zien welke weg hij bewandelt en hoe hij inspiratie vindt door steeds van perspectief te wisselen. Leven en kunst zijn voor elke kunstenaar sterk met elkaar verweven.

Ontmoet de kunstenaar

De kunstenaar gaf naar ons toe aan tijdens de tentoonstelling zelf veel aanwezig te zijn. Dit geeft u, naast de lezingen, de kans vragen te stellen over zijn glaskunst.

Pulchri Studio

De galerie zit in Den Haag aan de Lange Voorhout nummer 15 en is dinsdags tot en met zondags open van twaalf tot vijf uur (zie ook de agenda). De ballotagecommissie van Pulchri Studio beoordeelt op grond van de tentoonstelling of Karwiński wordt toegelaten als kunstenaarlid. Sinds augustus 2016 is hij try-out lid voor de periode van een jaar.

Bron verantwoording

  • De tekst is grotendeels gebaseerd op een persbericht van de kunstenaar
  • De foto's van de glaskunst bij het bericht zijn werk van de kunstenaar en mogen we met zijn toestemming gebruiken. Meer werk is te zien op zijn website.
  • De foto van Josephinnenhüttekomt van Wikipedia, PD-alt-100, Link

Reacties zijn gesloten.