fbpx

Benefietconcert van Stichting Poolse Weeskinderen Naarden

Benefietconcert van Stichting Poolse Weeskinderen Naarden

Het inmiddels traditionele Benefietconcert van Stichting Poolse Weeskinderen Naarden wordt dit jaar georganiseerd op zondag 20 oktober a.s.

Deze keer niet zoals gebruikelijk in het Comenius Museum, dat vanwege een verbouwing van begin september tot medio december gesloten is, maar in BIJ ANDREAS, Turfpoortstraat 29 te Naarden. BIJ ANDREAS is de gerestaureerde Andreaskerk die onder andere een podium biedt aan het Naarden International Piano Festival .

Het dubbelconcert op 2 vleugels wordt verzorgd door Pierre Delignies Caldéron die in juni zijn master behaalde aan het conservatorium van Amsterdam en de Canadese Alice Burla.

Het concert begint om 15.30 uur en na afloop staan er hapjes en drankjes voor u klaar. De entree bedraagt €27,50 en alle baten komen ten goede van de stichting die voor hun werk vorig jaar uit handen van de lokale overheden erkenning kreeg in de vorm van onderscheidingen voor de bestuursleden.

Over Stichting Poolse Weeskinderen Naarden

De Stichting heeft als doel het ondersteunen van twee tehuizen in Garbόw en Puławy. Er wordt geheel gedraaid op de inzet van vrijwilligers.
Middelen werden en worden op velerlei wijzen verkregen, bijvoorbeeld door verkoop van spulletjes op braderieёn, een jaarlijks Benefietconcert, sponsordiners, bridgedrives, bezoeken van Sinterklaas aan particulieren en instellingen en het aanschrijven van particuliere fondsen en serviceclubs.

Tot en met 2016 werd op die wijze ruim €. 450.000,– in geld en natura bijeengesprokkeld waarvan ca. €. 7.500 opging aan noodzakelijke kosten, waaronder 1 klein en 3 grote transporten.

SPWN is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn. Jaarlijks stelt een accountant om niet de jaarrekening op. Deze wordt op verzoek aan donateurs toegezonden.

Lees op de site wat in al die jaren met dit geld is bereikt.

De weeshuizen

Puławy

In een verouderd gebouw, liggend aan de grootste doorgangsweg van Puławy, is momenteel, naast plaats voor 45 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 23 jaar, alsook naschoolse opvang voor ca. 60 kinderen. Met hulp van ca. 60 (parttime) medewerkers houdt directeur Mgr.Lech Pieckarz de zaak draaiend en ontvangt hiervoor een uiterst karige staatsbijdrage die, als alle lopende kosten van huisvesting/loonkosten/energie/voedsel zijn betaald, helaas niet toereikend is voor aanschaf van kleding/schoenen en uitjes. Derhalve is de steun van sponsoren nog altijd onontbeerlijk.

Garbów

Op een groot omheind terrein, zijn, in een voormalig landhuis en nieuwbouw van eind jaren 90, momenteel 61 kinderen ondergebracht in de leeftijd van 5 tot en met 23 jaar. De Staat heeft ze hier geplaatst omdat de gezinnen, waaruit ze afkomstig zijn, niet in staat worden geacht hen een adequate verzorging te bieden. Naast de directrice Ms Małgorzata Białogrzywy staan nog 60 (parttime) verzorgers(sters) borg voor een liefdevolle begeleiding naar volwassenheid. Voor educatie (bij gebleken aanleg t/m Universiteit) en verzorging alsook onderhoud gebouwen/loonkosten/ energie wordt een minimale staatsbijdrage verstrekt die helaas nog steeds niet toereikend is voor kleding/schoeisel en zaken die het leven veraangenamen. Reden waarom nog altijd een beroep op sponsoren moet worden gedaan.

Reacties zijn gesloten.