fbpx

Verenigde Naties voorspellen krimp bevolking Polen

Verenigde Naties voorspellen krimp bevolking Polen

Polen heeft op dit moment krap ongeveer 38 miljoen inwoners. Volgens een onderzoek van de Verenigde Naties (zie PDF) loopt dit terug tot 32 miljoen in 2050 en zelfs maar 21 miljoen aan het eind van deze eeuw. Minder dan de 25 miljoen uit 1950 toen Polen nog achttiende stond op de ranglijst van grootste landen. In totaal zijn we rond 2050 met bijna 10 miljard(!) op deze aarde.

Deze cijfers zijn bepaald door te kijken naar de leeftijdsopbouw van landen, het aantal geboorten per vrouw, de mortaliteit onder kinderen jonger dan 5 jaar en natuurlijk ook naar de levensverwachting. Hieronder deze cijfers zoals de VN die voor Polen in kaart heeft gebracht waarbij wij ons beperken tot de aantallen tot 2050. Zo is demografische ontwikkeling bijvoorbeeld interessant voor ondernemingen maar we schatten in dat die niet zo ver vooruit kijken. Mocht dat voro hen wel relevant zijn, bijvoorbeeld pensioenverstrekkers, dan zijn deze cijfers vermoedelijk toch te oppervlakkig en zullen ze verder willen 'graven'.

Huidige opbouw bevolking Polen

Volgens de VN heet Polen op dit moment 38.171.000 inwoners waarvan 18.434.000 mannen en 19.737.000 vrouwen. Er is dus een 'overschot' aan vrouwen.

De leeftijdtijds opbouw laat zien dat 24% is boven de 60 jaar, 15 is jonger dan 15, 11% 15-24 en 50% is 25 tot 59 jaar.

Ontwikkeling leeftijdsopbouw Poolse bevolking

Als we leeftijdsopbouw uitzetten in een lijn over de achterliggende periode en tot en met 2050 van valt op de de piek in de leeftijdsopbouw iedere keer verder verschuift naar hogere leeftijden. Ook in Polen is dus sprake van vergrijzing. In 2050 vormen de net gepensioneerden (even uitgaan van 65 jaar) met iets meer dan 8% de grootste groep van de bevolking.

Terugkijkend in de geschiedenis zijn het typische knikjes in de lijn van 1950 bij kinderen van 5 tot 9 jaar en hetzelfde ronde de 30-34 jaar. Beide zijn hoogst waarschijnlijk terug te voeren op de oorlog: Minder kinderen geboren of hogere kindersterfte door slechte omstandigheden en de vele doden

Een verdere analyse laat zien dat zowel mannen als vrouwen even hard getroffen zijn door de ontberingen van de oorlog:

Als dit vergeleken wordt met de leeftijds opbouw in Nederland in 1950 valt verder op:

  • Ook in Nederland is een klein dipje waarneembaar bij de 30-34 jarigen;
  • In beide landen is een geboortepiek na de oorlog;
  • In Polen is er een duidelijk grotere bevolkingsgroei geweest in de jaren 20 en 30.

De ontwikkeling in aantallen vergeleken

In onderstaande grafiek staan onder elkaar de ontwikkeling van de bevolkingsaantallen in Polen tot 1950 en daaronder de aantallen voor Nederland. Hoewel ook in Nederland we wat meer ruimte gaan krijgen, is de krimp in het aantal inwoners beduidend minder dan in Polen. De plaatst de kreet 'Polen als groeimarkt' op de lange termijn in ieder geval in een ander daglicht.

Onderliggende cijfers aan deze aantalen zijn:

  • het aantal geboorten per vrouw: van 2,23 eind jaren zeventig ligt dit nu rond de 1,3. De verwachting van de VN is dat toeneemt naar 1,56 in 2050;
  • de levensverachting: De huidige levensverwachting in Polen ligt rond de 77 jaar. Ter vergelijking in Nederland op 82 jaar. Voor 2050 is voor Polen 82,7 jaar de prognose (in NL 86 jaar);
  • de kindersterfte (onder 5 jaar): Net na de val van het communisme lag dit percentage op een schokkende 18,4 per 1000 geboorten (in NL toen 7,6). Dit daalde snel naar 6,6 in de periode 2005-2010 (NL 4,9). De prognose voor 2050 is hier 2,8 per 1000 voor 2050 in Polen (en 1,5 in NL).

 

Reacties zijn gesloten.