Arbeidsmigratie in de fruitpluk, een ander perspectief

Arbeidsmigratie in de fruitpluk, een ander perspectief

Polen is een grote speler in Europa als het aankomt op de productie van fruit. Zie onderstaande tabellen van Eurostat. Een derde van het areaal een Appelbomen in de EU staat in Polen volgens deze statistiek:

En ook kijkend naar Fruit en zacht fruit in meer algemene zin is Polen na Roemenië de grootste speler:

Oezbeken in Polen?

En waar er veel Polen naar Nederland komen (en deels ook blijven) om bijvoorbeeld aardbeien te plukken, is er Polen ook menskracht nodig om dit fruit te plukken.

Volgens dit artikel op agf.nl:

In de eerste drie kwartalen van 2017 dienden 137.000 buitenlanders in Polen een aanvraag voor een verblijfsvergunning in. In 65 procent van de gevallen ging het om Oekraïners die in Polen willen werken.

Maar omdat Oekraïners steeds minder vaak bereid zijn in de Poolse landbouw te werken,  het werk is te zwaar en ze kunnen elders meer verdienen, komen de mensen steeds verder weg: Bangladesh, Nepal of India. Reden? Oekraïners zijn steeds minder vaak bereid in de Poolse landbouw te komen werken, omdat het werk te zwaar is en ze elders meer kunnen verdienen.

Verder vindt er overleg plaats om het voor Oezbeken makkelijker te maken in Polen te komen werken.

Noord Korea

Overigens kan het nog verder weg. Begin dit jaar kwamen berichten naar buiten in onder andere Trouw over Noord Koreaans arbeiders op de roemruchte scheepswerf van Gdansk. Een locatie waar ook Nederlandse scheepsbouwers mee samenwerken.

Reacties zijn gesloten.