Debat over werk- en woonomstandigheden arbeidsmigranten

Op 3 februari sprak de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Aanleiding was de rapportage van het aanjaagteam van Roemer. Die bracht een aantal adviezen uit om de positie te verbeteren.

Het rapport met de titel Geen tweederangsburgers - Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan van - wat officieel heet Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten - is in PDF beschikbaar via de site van SZW.

Voor de belangstellende is de vergadering terug te kijken op de site van de tweede kamer. Ook zijn daar alle gerelateerde stukken terug te vinden.

"Behandel ons als mensen en niet als slaven".

Arbeidsmigrant tegen kamerleden

Via de site van De https://www.destentor.nl/zeewolde/marcin-wojtczak-49-uit-zeewolde-smeekt-kamerleden-in-den-haag-behandel-ons-als-mensen-en-niet-als-slaven~acb38038/Stentor wordt een mooi portret geschetst van een van de arbeidsmigranten - Marcin Wojtczak (49) uit Polen - die op 2 februari sprak met een aantal kamerleden in voorbereiding op het debat. Een van de kamerleden vat in het debat het betoog van de migranten samen: "Behandel ons als mensen en niet als slaven".

Reacties zijn gesloten.