Een toekomst in Nederland

Een toekomst in Nederland

Op 24 april publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau de resultaten van een onderzoek onder ruim 1000 Polen die zich na 2004 inschreven bij gemeenten in Nederland.

Het aantal neemt toe

Opvallend is dat het migratiesaldo (dus de Polen die komen minus de Polen die teruggaan) sinds die tijd altijd positief is geweest. Dit wil zeggen dat sinds 2004 het aantal Polen in Nederland dus continue is gestegen. De laatste jaren met ongeveer 23.000 per jaar.

Immigratie, emigratie en migratiesaldo van Polen, 1995-2017

Highlights uit het onderzoek

In hun persbericht noemt het SCP de volgende highlights van het onderzoek:

  • Per 1 januari 2017 stonden circa 160.000 Polen ingeschreven in het bevolkingsregister. De Poolse groep is daarmee in korte tijd uitgegroeid tot de qua omvang zesde migrantengroep in Nederland. De meeste Polen wonen in het westen en zuiden van Nederland.
  • Driekwart van de na 2004 gemigreerde en ingeschreven Polen denkt over vijf jaar nog in Nederland te wonen en 19% wil voor altijd in Polen wonen.
  • Het aandeel Polen in Nederland met een gezin neemt toe: in 2005 had 30% van de na 2004 gemigreerde Poolse paren één of meer kinderen, in 2017 is dat iets meer dan 50%.
  • Drie kwart van de Poolse migranten heeft betaald werk. Dit is ongeveer gelijk aan autochtone Nederlanders (77%). Wel zijn zij twee keer zo vaak afhankelijk van een flexibele arbeidsrelatie (42% tegen 22%), werken ze veel vaker meer dan 35 uur per week (78% tegen 49%) en veel vaker in banen op het laagste beroepsniveau (47% tegen 9%)

Naast de 160.000 ingeschreven Polen zijn er ook nog 90.000 die niet zijn ingeschreven waarmee het totaal op ongeveer een kwart miljoen komt.

Het complete rapport is te downloaden via de site van het SCP.

Beschouwingen van de redactie

Huisvesting

In de weken voorafgaande aan de publicatie was er in verschillende media aandacht voor de huisvesting van Polen in verschillende steden en dorpen (o.a. in Gelderlander, Trouw). Hierbij ging het met name over drukte in de straat als Polen een woning delen. Uit het onderzoek blijkt echter dat, mogelijk in tegenstelling tot de algemene indruk, maar een beperkt deel daadwerkelijk woonruimte deelt. Ruim 80% beschikt over zelfstandige woonruimte blijkt uit het onderzoek.

Een van de 'oplossingen' voor het huisvestingsvraagstuk zijn de zogenaamde Polenhotels of andere voorzieningen waarin de arbeidsmigranten bij elkaar worden ondergebracht. Vaak op bedrijventerreinen of anderszins buiten woonkernen.

Herhaald de geschiedenis zich?

Het lijkt erop alsof de geschiedenis zich herhaalt. Net als bij eerdere migratiestromen is de eerste reflex van beleidsmakers "Die komen kort geld verdienen en gaan weer terug". Om die reden lijkt er dan ook geen noodzaak om te investeren in integratie. In de publicatie Honderd jaar heimwee werd dit al ter discussie gesteld en dit rapport lijkt het te bevestigen. Een substantieel deel van de Polen blijft in Nederland en voor integratie is het waarschijnlijk niet bevorderlijk als ze bij elkaar, buiten woonkernen zitten op een bedrijven terrein.

Is verdere groei te verwachten?

Natuurlijk kan niemand de toekomst voorspellen. Ook wij niet maar hier onder een paar overdenkingen die meegenomen kunnen bij het beantwoorden van bovenstaande vraag: Zal het aantal Polen in Nederland nog groeien?

Uit recente cijfers van Eurostat blijkt dat het besteedbare inkomen in Polen nog steeds ruim onder het Europese gemiddelde ligt (68, tegen 100 gemiddeld, Nederland 128).

Ook is er nog sprake van een relatief hoge werkloosheid bij Polen onder de 25 jaar. Een groep die nog niet gebonden door gezin makkelijk naar Nederland kan trekken en daarbij ook een groep die daarmee hier in Nederland aan gezinsvorming kan beginnen.

Ook kan de Brexit een impact hebben. Polen die in Groot Brittannië werken en (op termijn) mogelijk weg moeten, kiezen met hun beheersing van het Engels mogelijk eerder voor Nederland dan bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk.

Tot slot lijkt er door politiek ontwikkeling sprake van een zekere polarisatie in Polen. Welke impact dit heeft is echt koffiedik kijken.

Bovenstaande afbeelding komt uit een presentatie met wetenswaardigheden over Polen. Wilt u een presentatie krijgen over een aan Polen gerelateerd onderwerp? Neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden.

Reacties zijn gesloten.