fbpx

De kerk en de regenboog

De kerk en de regenboog

De politieke strijd in Polen - recent nog tijdens de presidentsverkiezingen - brengt een tweedeling aan het ligt. Deze deling is ook te zien op het vraagstuk van tolerantie voor de LHBT gemeenschap.

Paus help ons

In deel van de retoriek, met name van het uit kamp van de regeringsrpatij en regeringsgezinde instanties, rcht zich op de LHBT-gemeenschap. Hierover hebben we al eerder geschreven en publiceerden we het artikel van Marc voor Knack.be.

De kerk speelt in dit conservatieve geluid een belangrijke rol en is daarin zelfs 'Roomser dan de paus' in hun standpunt. Reden voro twee Poolse LHBT-activisten om af te reizen naar Rome en daar met een regenboogvlag bedrukt met de kreet 'Help' een oproep te doen aan de paus.

foto via holebi.info

Counselingcentra van de kerk

Bovenstaande bericht is van 26 augustus. Twee dagen later publiceerde Radio Maria, de ultra conservatie radiozender en spreekbuis van de kerk, een verslag van de bisschoppenconferentie in Polen en daarin wordt gesproken van het inrichten van counselingcentra.

"Gezien de uitdagingen die ontstaan ​​door de genderideologie en de LGBT + -bewegingen, en vooral gezien de moeilijkheden, het lijden en de spirituele tranen die deze mensen ervaren, is het noodzakelijk om counselingcentra op te richten (met de hulp van de kerk of haar organisatie) om mensen te helpen..." opent het bericht op de site van Radio Maria.

De bisschoppen spreken zich uit tegen geweld tegen de LHBT+: "..... zijn alle vormen van fysiek of verbaal geweld, alle vormen van hooligan-gedrag en agressie jegens LGBT + personen onaanvaardbaar ”.

Ook refereren zij naar het standpunt van de paus. De bisschoppen geven aan dat de kerk openstaat voor dialoog met elke "persoon van goede wil" die de waarheid zoekt. Het is deze toevoeging 'die de waarheid zoekt' die dit een holle frase maakt want het is dan natuurlijk wel de waarheid van de kerk en dat sluit de overgrote meerderheid van de LHBT+ gemeenschap uit. Ze illustreren die zelf als de de paus als voorbeeld noemen, die "mensen ontmoet die zich identificeren met LGBT +, hen vriendelijk de hand reikt, begrip toont voor neigingen, maar tegelijkertijd een duidelijke presentatie niet uit de weg gaat van de leer van de Kerk over genderideologie en praktijken die in strijd zijn met de natuur en de menselijke waardigheid".

Acceptatie door de kerk

Waar de twee activisten in Rome zich verbazen over de steun en positieve woorden van de omstanders, lijkt in Polen nog een lange weg te gaan voordat de kerk daar de term 'naastenliefde' zonder discriminatie uitdraagt.

Grensoverschrijdende steun

Er is in Polen wel ruimte voor een ander geluid. Zo was op de grens met Duitsland de 'Słubice Frankfurt PRIDE' meldt Notes from Poland. In een gezamenlijke optocht die starte in het Poolse Słubice tork de pride over de grensbrug over de Oder naar de zusterstad Frankfurt. Het is niet toevallig dat een dergelijke mars in het westen kan plaats vinden omdat de eerder genoemde tweedeling ook sterk neigt naar een oost-west deling in Polen. Zo zijn de LHBT+ vrije zonens vooral in het oosten van het land te vinden en stemt het westen van het land bij verkiezingen nadrukkelijk progressiever.

Reacties zijn gesloten.