App voor controle van quarantaine maatregelen

App voor controle van quarantaine maatregelen

In Polen wordt een app in gezet om te controleren of mesne zich houden aan de quarantaine maatregelen.

ICT in de strijd tegen COVID-19

Nu iedereen die kan, moet thuiswerken, maken veel meer mensen dan voorheen gebruik van videobellen via WhatsApp, Skype, Google Hangouts en allerlei zakelijke of sector specifieke varianten.

Ook op een andere manier speelt de techniek een rol. De EU overweegt, volgens het FD, bijvoorbeeld om telecomdata op te vragen om op die manier de bewegingen van mensen in kaart te brengen en daarmee inzicht te krijgen in de wijze waarop Corona zich verspreid.

Het AD bericht over twee technieken die in Polen en Singapore gebruikt worden.

Controle op quarantaine

Waar Singapore een app, Trace Together, heeft ontwikkeld die het mogelijk maakt om te traceren wie waar en wanneer in contact is geweest met een besmette persoon, heeft Polen een app ontwikkeld om te controleren of mensen zich aan de quarantaine regels houden.

Hoewel in Polen het aantal besmettingen gelukkig nog meevalt, waren de maatregelen daar al snel strenger dan in Nederland met onder andere gesloten grenzen voor buitenlanders.

App voor controle naleven quarantaine maatregelen

Polen, zoals arbeidsmigranten, die terugkeren naar huis, moeten eerst twee weken in quarantaine. Dit wordt actief gecontroleerd. Polen kunnen kiezen: Of ze installeren een app, of ze krijgen on aangekondigd bezoek van de politie.

De App Kwarantanna domowa (thuisquarantaine) controleert door gebruikers te vragen om binnen 20 minuten na een oproep een selfie te sturen waaruit blijkt dat ze thuis zijn. Bij het niet naleven van de quarantaine richtlijnen kunnen forse boetes worden uitgedeeld.

Reacties zijn gesloten.