ING Bank Śląski heeft interesse in mBank

ING Bank Śląski heeft interesse in mBank

Verschillende Nederlandse media waaronder de Telegraaf schrijven een artikeltje over van de Poolse krant Rzeczpospolita. Het standaard berichtje dat iedereen van elkaar overneemt is van de strekking: De ING dochter heeft belangstelling voor de mBank, een dochter van de Duitse Commerzbank. Deze zet de mBank in de etalage om de eigen financiële positie op te poetsen.

Rzeczpospolita (rp) voert voor het bericht alleen anonieme bronnen op maar eerder dit jaar tijdens fusiegesprekken tussen Deutsche Bank en de Commerzbank was er ook al interesse voor mBank vanuit ING volgens rp.

Achtergrond mBank en ING Bank Śląski

Voor Nederlanders die minder bekend zijn met de bankensector in Polen. mBank is vooral als online bank in de markt gekomen. Een wereld waar ING natuurlijk een sterke affiniteit mee heeft. In de jaren van groei voor de crisis was ING in het buitenland vooral actief als ING Direct. De positie in Polen is opgebouwd door de overname van Bank Śląski, een traditionele bank met kantoren waarna ING dit merk heeft uitgebouwd. ING verwierf in 2001 een meerderheidsbelang in Bank Śląski.

Aanvullende analyses

In het oorspronkelijke artikel bij rp volgt nog een aanvullende analyse waarom dit waarschijnlijk is en ook waarom dit voor de ING dochter interessant kan zijn.

Ten eerste zou met de overname de combinatie op eens de tweede bank van het land zijn qua activa. Zoals uit onderstaande overzicht van de Poolse krant blijkt ontlopen de beide banken elkaar niet veel qua grote.

Een andere analyse die de krant doet is dat waar andere banken afgelopen jaren gegroeid zijn door overnames de ING hier niet aan mee heeft gedaan. Wel heeft de ING-dochter een goede organische groei heeft laten zien en met de getoonde belangstelling tijdens de fusie gesprekken werd duidelijk dat nu ook overnames weer tot de mogelijkheden behoren. ING was zelfs de snelst groeiende bank zonder overnames.

Verder volgt de analyse dat, in verband met de kapitaalpositie een overname gefinancierd moet worden met een aandelen uitgifte voor de hoofdaandeelhouder (het ING concern).

'slechts' een studie

Als we kritisch lezen is het nieuws dat rp brengt het feit dat, volgens die anonieme bronnen, de bank een team heeft samengesteld dat de mBank onderzoekt: "Het is zo'n interessante entiteit dat leidende spelers, zelfs zonder interne overtuiging dat ze de bank willen overnemen, waarschijnlijk zullen deelnemen aan de mBank-studie. Dit is een goede gelegenheid om de concurrent beter te leren kennen." tekent rp op namens een van de anonieme bankiers in het bericht.

Het feit dat een dergelijk team is gevormd wordt door rp dus doorvertaald naar de daadwerkelijke interesse voor mBank om deze over te nemen. Grote kans dat dus niet alleen bij ING nu een team bezig is met deze studie.

Consolidatie en politiek

In onze analyse van de beurscijfers deze zomers schreven we over het feit dat een consolidatie gaande is in de financiële sector. Ook het rp artikel refereert hier aan. Reden is dat grotere banken makkelijker te financieren zijn. Als de overnemende partij uit de huidige top 5 komt, is dit een verdere consolidatie en groeit het aandeel in activa van de top 5 van 53,3% naar 57,5% (gemiddeld ligt dit in het Eurogebied op 63%). Zo nam Millennium bank in het voorjaar al Eurobank over. Een bank waar ING naar het schijnt ook interesse in had volgens rp.

Verder heeft de conservatieve PiS regering ook aangegeven de positie van de staat in de bankensector te willen vergroten. Met een eventuele overname zou ING de PKO BP (staatsbank en niet te verwarren met de NPB, de centrale bank) op de hielen gaan zitten zoals uit bovenstaande cijfers van rp blijkt.

Een aangehaalde expert in rp ziet ook een probleem als een van de door de staat gecontroleerde banken de overnemende partij zou zijn. In dat geval zou het aandeel van dergelijke banken in de activa van de sector toenemen van 36 tot meer dan 44 procent. Dit vergroot het risico van het politiseren van de sector en het handmatig controleren van de financiering van individuele industrieën en ondernemingen door de politici van de regerende partij. Bovendien voegt de expert er aan toe zou dit een systeemrisico meebrengen omdat er een koppelen ontstaat tussen de economische situatie aan de toestand van banken en neemt deze impact op de overheidsbegroting nog verder toe.

Een vraag die wij ons stellen is in hoeverre dit soort rationele argumenten standhouden in de huidige politiek in Polen en de overwinningseuforie bij PiS na de recente verkiezingen.

 

Reacties zijn gesloten.